• Radno vrijeme: Pon - Pet 8.00 - 16.00
+382 20 221 750 podrska@pos4.me
Studentska bb Lamela 7/19 Podgorica, Crna Gora

Abacus® POS2

Abacus® POS2 je savremeno informaciono rješenje za vođenje kompletnog poslovanja ugostiteljskih objekata (restorani, kafići, barovi i drugo). Koncipirano je tako da podržava najmodernije načine rada u ugostiteljskim objektima putem korišćenja ekrana osjetljivih na dodir (touch screen), tablet uređaja, fiskalnih i termalnih štampača.

Abacus® POS2 aplikacija je organizovana u dva funkcionalna modula, POS Admin i POS Panel, odnosno na back office i front office.

POS Admin je osnovni modul u Abacus® POS2 sistemu gdje se definišu svi poslovni procesi koji će pratiti svakodnevni rad, od definisanja magacina, dobaljača i kupaca, preko artikala, normativa i drugih parametara koji čine cjelinu ugostiteljskog objekta.

Osnovne funkcionalnosti POS Admin modula su:
Rad u mrežnom okruženju
Neograničen broj magacina
Neograničen broj operatera
Neograničen broj prodajnih stanica
Upravljanje komitentima
Upravljanje artiklima
Recepture proizvoda
Modifikatori
Upravljanje cijenama
Loyalty program
Robna operativa (prijemnice, interni prenosi, radni nalozi, izdatnice, utrošci, rashodi, viškovi i manjkovi)
Vođenje i praćenje magacinskog poslovanja
Vođenje i praćenje proizvodnih mjesta
Vođenje i praćenje prodajnih mjesta
Automatsko knjiženje finansijskih podataka u Abacus®ERP

POS Admin nudi i niz izvještaja i statistika:
Dnevnik prijema (razni izvještaji o prijemu – ulazu artikala, po dobavljačima, magacinima, grupama artikala)
Dnevnik prometa (razni izvještaji o prometu – prodaji artikala, po operaterima, prodajnim mjestima, načinu plaćanja, grupama artikala)
Utrošak sirovina
Lager lista (stanje zaliha po magacinima i zbirno stanje za sve magacine)
COGS kontrola
F&B analiza
POS Panel je modul maloprodaje i predstavlja brz i korisnički jednostavan program koji garantuje siguran i precizan rad operatera u maloprodaji.
POS Panel posjeduje grafički ekran sa pregledom prodajnih reona, pregledom rasporeda i zauzetosti stolova, kao i ekran sa lako prepoznatljivom ilustracijom artikala.

Osnovne funkcionalnosti POS Panel modula su:
Automatska štampa fiskalnog računa
Automatska štampa narudžbe za mjesta pripreme hrane/pića (termalni štampač)
Rad sa više operatera (autorizacija putem šifre ili kartice sa ovlašćenjima)
Rad sa kupcima
Rad u više reona
Razdvajanje i grupisanje narudžbina
Prebacivanje narudžbina sa stola na sto
Prebacivanje narudžbina sa operatera na operatera
Evidencija broja gostiju za stolom
Loyalty program
Popusti
Odabir načina plaćanja
Razduženje operatera
Mobilne aplikacije za konobare i kuhinju
Interfejs za Orderman uređaje

POS Panel nudi i sledeće izvještaje:

Štampa X izvještaja na fiskalnom štampaču
Štampa Z izvještaja na fiskalnom štampaču
Štampa periodičnog izvještaja na fiskalnom štampaču
Pregled i štampa zaduženja po operaterima
Pregled i štampa prodatih artikala

Pos4.me